Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

МАТРИКС ПАК ИНДЪСТРИ ЪФ МАТИРИЪЛС ЕНД ТАЙПС ЪФ ПАКИДЖИНГ АКЦИОНЕРНО ТЪГОВСКО ДРУЖЕСТВО - свързани фирми

Фирма Свързана форма
МАТРИКС ПАК ЕООД виж МАТРИКС ПАК ИНДЪСТРИ ЪФ МАТИРИЪЛС ЕНД ТАЙПС ЪФ ПАКИДЖИНГ АКЦИОНЕРНО ТЪГОВСКО ДРУЖЕСТВО - Едноличен собственик на капитала