Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Тома Петров Минчев - свързани фирми

Фирма Свързана форма
Нова Билд Къмпъни ООД виж Тома Петров Минчев - Съдружник
Нова Билд Мениджмънт ЕООД виж Тома Петров Минчев - Едноличен собственик на капитала
РЕНТ-А-КАР АУТО БЪЛГАРИЯ ЕООД виж Тома Петров Минчев - Едноличен собственик на капитала
Тома Петров Минчев - Управител
РЕКОХИМ ГРУП ООД виж ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Управител
БЪРГЪР ГРУП ЕООД виж ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Съдружник
ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Управител
Нова Билд Инвест ЕООД виж Тома Петров Минчев - Съдружник
Тома Петров Минчев - Едноличен собственик на капитала
НАДИН-КОМЕРС ЕООД виж ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Управител
ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Съдружник
ЕКО НАДИН ЕООД виж ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Управител
ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Съдружник
Нова Билд Революшън ЕООД виж ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
Ево Билд Комерс ЕООД виж Тома Петров Минчев - Съдружник
Тома Петров Минчев - Едноличен собственик на капитала
ЕКОГРИЙНКАР ООД виж ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Съдружник
ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Управител
ТОМЕЛ ГРУП АД виж ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Съвет на директорите
ТБТ БИЛДИНГ ЕООД виж ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Съдружник
ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Управител
Горски пътища ООД виж ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Съдружник
ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Управител
ХИТ АУТО-НАДИН ЕООД виж ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Съдружник
МАРШАЛ ИНВАЙЪРМЕНТ ГРУП ООД виж ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Управител
ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Съдружник
НАДИН ЕАД виж ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Съвет на директорите
Нова Билд Трейд ЕООД виж Тома Петров Минчев - Едноличен собственик на капитала
Нова Билд Кънстракшън ЕООД виж ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
ХЕЛЪН Декор ЕООД виж ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Съдружник
ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Управител
БУЛЕКОКАР ООД виж ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Съдружник
ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Управител
Нова Билд Корпорейшън ЕООД виж Тома Петров Минчев - Едноличен собственик на капитала
ЕН ДИ СОФИЯ АД виж ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Съвет на директорите
Нова Билд Резиденс ЕООД виж Тома Петров Минчев - Едноличен собственик на капитала
НАДИН ГРУП ЕАД виж ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Съвет на директорите
Нова Билд Пропъртис ЕООД виж Тома Петров Минчев - Едноличен собственик на капитала
Нова Билд Сейлс ООД виж ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Съдружник
ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Управител
ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
Нова Билд Хоумс ЕООД виж ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
НАДИН ГРУП ЕООД виж ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
ТОМА ПЕТРОВ МИНЧЕВ - Управител