Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ МИНКОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЕНЕРГЕО ЕООД виж НИКОЛАЙ ХРИСТОВ МИНКОВ - Управител
ВЕСЕЛИНОВ СМР ЕООД виж НИКОЛАЙ ХРИСТОВ МИНКОВ - Съдружник
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ МИНКОВ - Управител
ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЕАД виж НИКОЛАЙ ХРИСТОВ МИНКОВ - Съвет на директорите
ЕЛАЦИТЕ - МЕД АД виж НИКОЛАЙ ХРИСТОВ МИНКОВ - Управителен съвет
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ МИНКОВ - Съвет на директорите
БУНОВО ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД виж Николай Христов Минков - Управител
ЮКОНОМИКС ЕООД виж НИКОЛАЙ ХРИСТОВ МИНКОВ - Едноличен собственик на капитала
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ МИНКОВ - Съдружник
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ МИНКОВ - Управител