Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ТРАКИЯ - АГРО БГ ЕООД виж ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ - Съдружник
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ - Управител
ЛИЗИНГ-ДОБРИЧ-2002 ООД виж ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ - Съдружник
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ - Управител
АГРОБЕТ ЕООД виж ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ - Едноличен собственик на капитала
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ - Управител
ДЛ ИМОТИ ЕАД виж ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ - Съвет на директорите
БРЕВИС И КО ООД виж ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ - Съдружник
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ - Управител
ДРЪСТЪР КРЕДИТ ООД виж ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ - Съдружник
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ - Управител
ДРЪСТЪР ЛИЗИНГ ООД виж ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ - Съдружник
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ - Управител
ОМАХА ЕООД виж ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ - Съдружник
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ - Управител