Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ПЕТЪР МАРИНОВ БОНЧЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЕКОРЛЕНД ЕООД виж ПЕТЪР МАРИНОВ БОНЧЕВ - Съдружник
ПЕТЪР МАРИНОВ БОНЧЕВ - Управител
ПМБ ИНДЪСТРИС ООД виж ПЕТЪР МАРИНОВ БОНЧЕВ - Съдружник
ПЕТЪР МАРИНОВ БОНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
ПЕТЪР МАРИНОВ БОНЧЕВ - Управител
ЕКОИНДЪСТРИС 2007 ООД виж ПЕТЪР МАРИНОВ БОНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
ПЕТЪР МАРИНОВ БОНЧЕВ - Управител
ПЛАСТТРЕЙД ЕООД виж ПЕТЪР МАРИНОВ БОНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
ПЕТЪР МАРИНОВ БОНЧЕВ - Управител
ФЕБА-1 ООД виж ПЕТЪР МАРИНОВ БОНЧЕВ - Съдружник
ЕКОИНВЕСТ ЕООД виж ПЕТЪР МАРИНОВ БОНЧЕВ - Съдружник
ПЕТЪР МАРИНОВ БОНЧЕВ - Управител
ТАНДЕМ - ТХ ЕООД виж ПЕТЪР МАРИНОВ БОНЧЕВ - Управител
ПЕТЪР МАРИНОВ БОНЧЕВ - Съдружник
ПМБ ТЪРГОВИЩЕ ЕООД виж ПЕТЪР МАРИНОВ БОНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
ПЕТЪР МАРИНОВ БОНЧЕВ - Съдружник
ПЕТЪР МАРИНОВ БОНЧЕВ - Управител