Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДРАГНЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СТРУКТУРА ИНВЕСТ - ВМ ЕООД виж НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДРАГНЕВ - Едноличен собственик на капитала
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДРАГНЕВ - Управител
НИК ЕООД виж НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДРАГНЕВ - Едноличен собственик на капитала
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДРАГНЕВ - Управител