Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА БАЛИНСКА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
Д-Р БЯНОВА - МАРГАРИТА БАЛИНСКА-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЕТ виж МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА БАЛИНСКА - Физическо лице търговец
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ /ИППМП/ - Д-Р БЯНОВА-МАРГАРИТА БАЛИНСКА ЕООД виж МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА БАЛИНСКА - Едноличен собственик на капитала
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА БАЛИНСКА - Управител