Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЕВРО - МЕТАЛ ООД виж ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ - Съдружник
КРИСТАЛ ГЛАС-ХОЛДИНГ ЕАД виж ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ - Едноличен собственик на капитала
ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ - Съвет на директорите
ПЕТКО ПЕТКОВ ЕТ виж ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ - Физическо лице търговец
ПМБ ФАКТОРИНГ ООД виж ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ - Управител
ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ - Съдружник
ПЕТРОЛ - ИНВЕСТ ООД виж ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ - Съдружник
ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ - Управител
КРЕДИТ - КОНСУЛТ ООД виж ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ - Съдружник
ЕВРОМЕТАЛ – ШУМЕН АД виж Петко Стефанов Петков - Съвет на директорите
ГЛАСС ПАК ТРЕЙД ЕООД виж ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ - Управител
СТА И НИК ООД виж ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ - Съдружник
КРИСТАЛ - ГЛАС ЕООД виж ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ - Едноличен собственик на капитала
ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ - Управител
КРИСТАЛ - 68 ЕООД виж ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ - Управител
КАПИТАЛ ГЛАСС АД виж ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ - Съвет на директорите
МВП - ГРУП ООД виж Петко Стефанов Петков - Управител
ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ - Съдружник
ОБРЕДИ - ПАМЕТ ООД виж ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ - Съдружник
КОНСУЛТАТИВ ООД виж ПЕТКО СТЕФАНОВ ПЕТКОВ - Съдружник