Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

АРМЕН АКОПОВИЧ АКОПЯН - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БЪЛГАРОВО АД виж АРМЕН АКОП АКОПЯН - Съвет на директорите
СЕВАН ООД виж АРМЕН АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съдружник
АРМЕН АКОПОВИЧ АКОПЯН - Управител
АГРО ИНВЕСТ - 56 ЕООД виж Армен Акопович Акопян - Управител
КРУШЕВО АД виж АРМЕН АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съвет на директорите
НАПРЕДЪК СЕВАН АД виж АРМЕН АКОП АКОПЯН - Съвет на директорите
КОРИМЕКС ООД виж АРМЕН АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съдружник
АРМЕН АКОПОВИЧ АКОПЯН - Управител
ХРАНЕКСПОРТ БГ ООД виж АРМЕН АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съдружник
АРБО АД виж АРМЕН АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съвет на директорите
ЛАУРА ООД виж АРМЕН АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съдружник
АРМЕН АКОПОВИЧ АКОПЯН - Управител
РЕЧИЦА АД виж АРМЕН АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съвет на директорите
ХАРВИСТ ООД виж АРМЕН АКОП АКОПЯН - Управител
АРМЕН АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съдружник
ДРАГОВО АД виж АРМЕН АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съвет на директорите
ЧЕРКОВО АД виж АРМЕН АКОП АКОПЯН - Съвет на директорите