Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

БЕХЧЕД ЕРОЛ КАСИМ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
МИНЕРАЛСУВЕНИР АД виж БЕХЧЕД ЕРОЛ КАСИМ - Съвет на директорите
САВАРОНА ЕООД виж БЕХЧЕД ЕРОЛ КАСИМ - Едноличен собственик на капитала
БЕХЧЕД ЕРОЛ КАСИМ - Управител
ЕВРОСТРОЙ - 2004 ООД виж БЕХЧЕД ЕРОЛ КАСИМ - Управител
САВАРОНА-БАЗАЛТ ЕООД виж БЕХЧЕД ЕРОЛ КАСИМ - Едноличен собственик на капитала
БЕХЧЕД ЕРОЛ КАСИМ - Управител