Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

АЛЕКСАНДЪР ПЕПОВ ХИНКОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
КАППАСТАР РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ООД виж Александър Пепов Хинков - Управител
ЕКО ГРУП КОНСУЛТ ЕООД виж АЛЕКСАНДЪР ПЕПОВ ХИНКОВ - Едноличен собственик на капитала
АЛЕКСАНДЪР ПЕПОВ ХИНКОВ - Управител
ЕН ДИ ГРУП 2009 ЕООД виж АЛЕКСАНДЪР ПЕПОВ ХИНКОВ - Управител
НАДИН ГРУП-ДОБРИЧ ЕООД виж АЛЕКСАНДЪР ПЕПОВ ХИНКОВ - Управител
ЕКО ЕН ДИ ЕООД виж АЛЕКСАНДЪР ПЕПОВ ХИНКОВ - Управител
ЕКО РЕСУРС ИНВЕСТ ЕООД виж АЛЕКСАНДЪР ПЕПОВ ХИНКОВ - Съдружник
АЛЕКСАНДЪР ПЕПОВ ХИНКОВ - Управител
Еко Груп Инвест АД виж Александър Пепов Хинков - Съвет на директорите
ХАМБУРГЕР РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД виж АЛЕКСАНДЪР ПЕПОВ ХИНКОВ - Управител
НЮ ТРАНС ГРУП ЕООД виж АЛЕКСАНДЪР ПЕПОВ ХИНКОВ - Съдружник
АЛЕКСАНДЪР ПЕПОВ ХИНКОВ - Управител
ГЛОБЪЛ ТРАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД виж АЛЕКСАНДЪР ПЕПОВ ХИНКОВ - Едноличен собственик на капитала
АЛЕКСАНДЪР ПЕПОВ ХИНКОВ - Съдружник
АЛЕКСАНДЪР ПЕПОВ ХИНКОВ - Управител
НАДИН ГРУП ЕАД виж АЛЕКСАНДЪР ПЕПОВ ХИНКОВ - Съвет на директорите