Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШАПКОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ПРЕСТИЖ БИЗНЕС-93 ООД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШАПКОВ - Съдружник
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШАПКОВ - Управител
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК АД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШАПКОВ - Съвет на директорите
ПРЕСТИЖ БИЗНЕС 2016 ЕООД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШАПКОВ - Едноличен собственик на капитала
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШАПКОВ - Управител
ЗЛАТАРИЦА ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТС 2 ЕООД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШАПКОВ - Едноличен собственик на капитала
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШАПКОВ - Управител
Алегро 2000 ООД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШАПКОВ - Съдружник
ВИВА 2008 ЕООД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ШАПКОВ - Съдружник