Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

АНГЕЛ БОРИСОВ АНГЕЛОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СТОПАНСТВО АНГЕЛОВИ ЕООД виж АНГЕЛ БОРИСОВ АНГЕЛОВ - Едноличен собственик на капитала
АНГЕЛ БОРИСОВ АНГЕЛОВ - Управител
РУЕН ХОЛДИНГ АД виж АНГЕЛ БОРИСОВ АНГЕЛОВ - Надзорен съвет
КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД виж АНГЕЛ БОРИСОВ АНГЕЛОВ - Съвет на директорите
Якоруда енерджи ООД виж АНГЕЛ БОРИСОВ АНГЕЛОВ - Съдружник