Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ЛЮБОМИР ПАВЛОВ БОТЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ХАРИ 2020 ЕООД виж Любомир Павлов Ботев - Едноличен собственик на капитала
Любомир Павлов Ботев - Управител
ПРИМА ИНВЕСТ ГРУП АД виж ЛЮБОМИР ПАВЛОВ БОТЕВ - Съвет на директорите