Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ТЕОДОРА МИТКОВА ПЕХЛИВАНОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ТЕРА ЧЕРИТА ЕООД виж Теодора Миткова Пехливанова - Едноличен собственик на капитала
ТЕОДОРА МИТКОВА ПЕХЛИВАНОВА - Съдружник
ТЕОДОРА МИТКОВА ПЕХЛИВАНОВА - Управител
ТИОНА ТРЕЙД ЕООД виж ТЕОДОРА МИТКОВА ПЕХЛИВАНОВА - Едноличен собственик на капитала
ХОЛДИНГ ЗАГОРА ООД виж ТЕОДОРА МИТКОВА ПЕХЛИВАНОВА - Съдружник
БРИЗ - 2 АД виж ТЕОДОРА МИТКОВА ПЕХЛИВАНОВА - Съвет на директорите
НАТАЛИЯ АД виж ТЕОДОРА МИТКОВА ДИНЕВА - Съвет на директорите
СТРОЙКОМБИНАТ - М АД виж ТЕОДОРА МИТКОВА ПЕХЛИВАНОВА - Съвет на директорите
ТЕРИНВЕСТ ООД виж ТЕОДОРА МИТКОВА ПЕХЛИВАНОВА - Едноличен собственик на капитала
ТЕОДОРА МИТКОВА ПЕХЛИВАНОВА - Управител
ДИВА ТЕКС ЕООД виж ТЕОДОРА МИТКОВА ПЕХЛИВАНОВА - Управител
ПРОГРЕС АД виж ТЕОДОРА МИТКОВА ПЕХЛИВАНОВА - Съвет на директорите
ЗАГОРА СИТИ ЕАД виж ТЕОДОРА МИТКОВА ПЕХЛИВАНОВ - Съвет на директорите
АРТЕКС ПРОГРЕС ООД виж ТЕОДОРА МИТКОВА ДИНЕВА - Съдружник
ХРАНИНВЕСТ - ХРАНМАШКОМПЛЕКТ АД виж ТЕОДОРА МИТКОВА ПЕХЛИВАНОВА - Съвет на директорите
ПРЕСКОВ АД виж ТЕОДОРА МИТКОВА ПЕХЛИВАНОВА - Съвет на директорите
ДИВА - 90 ЕООД виж ТЕОДОРА МИТКОВА ДИНЕВА - Съдружник
ПАН АГРО 2016 ЕООД виж ТЕОДОРА МИТКОВА ПЕХЛИВАНОВА - Управител
ТЕОДОРА МИТКОВА ДИНЕВА - Едноличен собственик на капитала
ДИВА Агро ЕООД виж Теодора Миткова Пехливанова - Едноличен собственик на капитала
Теодора Миткова Пехливанова - Управител
СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА ЕАД виж ТЕОДОРА МИТКОВА ПЕХЛИВАНОВА - Съвет на директорите