Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ПЕНЬО ИВАНОВ ХАДЖИЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЛАЙТИНГ КЪМПАНИ АД виж ПЕНЬО ИВАНОВ ХАДЖИЕВ - Съвет на директорите
АНТЕЙ - 2004 ЕООД виж ПЕНЬО ИВАНОВ ХАДЖИЕВ - Едноличен собственик на капитала
ПЕНЬО ИВАНОВ ХАДЖИЕВ - Управител
ИНТЕРАКТ ЕООД виж ПЕНЬО ИВАНОВ ХАДЖИЕВ - Едноличен собственик на капитала
ПЕНЬО ИВАНОВ ХАДЖИЕВ - Управител
ПОЛИТЕКС АД виж ПЕНЬО ИВАНОВ ХАДЖИЕВ - Съвет на директорите
ЕЪР НОВЕ АД виж ПЕНЬО ИВАНОВ ХАДЖИЕВ - Съвет на директорите
МИК 2008 АД виж ПЕНЬО ИВАНОВ ХАДЖИЕВ - Съвет на директорите