Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

РАЛИЦА СВЕТОСЛАВОВА НАЙДЕНОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ВИА МЕБЕЛ ООД виж РАЛИЦА СВЕТОСЛАВОВА НАЙДЕНОВА - Съдружник
РАЛИЦА СВЕТОСЛАВОВА НАЙДЕНОВА - Управител
ГАЯ МАШИНС ООД виж РАЛИЦА СВЕТОСЛАВОВА ПЕЛОВСКА - Съдружник
РАЛИЦА СВЕТОСЛАВОВА ПЕЛОВСКА - Управител
АРИС МЕБЕЛ ООД виж РАЛИЦА СВЕТОСЛАВОВА ПЕЛОВСКА - Съдружник
РАЛИЦА СВЕТОСЛАВОВА НАЙДЕНОВА - Едноличен собственик на капитала
РАЛИЦА СВЕТОСЛАВОВА НАЙДЕНОВА - Управител