Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

НОЙКО ПЕТКОВ ЧИРПАНЛИЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
РОДИВА ООД виж НОЙКО ПЕТКОВ ЧИРПАНЛИЕВ - Едноличен собственик на капитала
НОЙКО ПЕТКОВ ЧИРПАНЛИЕВ - Съдружник
НОЙКО ПЕТКОВ ЧИРПАНЛИЕВ - Управител
НКН 1 ООД виж НОЙКО ПЕТКОВ ЧИРПАНЛИЕВ - Съдружник
НОЙКО ПЕТКОВ ЧИРПАНЛИЕВ - Управител
АРЕС 07 ЕООД виж НОЙКО ПЕТКОВ ЧИРПАНЛИЕВ - Едноличен собственик на капитала
НОЙКО ПЕТКОВ ЧИРПАНЛИЕВ - Управител