Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

АНГЕЛИНА МИЛЕВА ДОБРИЯНОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ВЕРЕЯ ИНВЕСТ ЕАД виж АНГЕЛИНА МИЛЕВА ДОБРИЯНОВА - Съвет на директорите
КОМПЕКС ООД виж АНГЕЛИНА МИЛЕВА ДОБРИЯНОВА - Управител
АНГЕЛИНА МИЛЕВА ДОБРИЯНОВА - Едноличен собственик на капитала
СЕЛЛА КОМЕРС ЕООД виж Ангелина Милева Добриянова - Едноличен собственик на капитала
Ангелина Милева Добриянова - Управител