Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

КРАСИМИР АНГЕЛОВ СТАНЧЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЕЛЕКТРИК - КРАСИМИР СТАНЧЕВ ЕТ виж КРАСИМИР АНГЕЛОВ СТАНЧЕВ - Физическо лице търговец
ДИКОМ ЕЛЕКТРОНИКС ООД виж КРАСИМИР АНГЕЛОВ СТАНЧЕВ - Съдружник
СЕЙФ НЕТ СИС ООД виж КРАСИМИР АНГЕЛОВ СТАНЧЕВ - Съдружник
КРАСИМИР АНГЕЛОВ СТАНЧЕВ - Управител
ПАСАТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД виж КРАСИМИР АНГЕЛОВ СТАНЧЕВ - Съдружник
КРАСИМИР АНГЕЛОВ СТАНЧЕВ - Управител
ЕЛИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД виж КРАСИМИР АНГЕЛОВ СТАНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИР АНГЕЛОВ СТАНЧЕВ - Управител
ЕЛКОМП ЕООД виж КРАСИМИР АНГЕЛОВ СТАНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
КРАСИМИР АНГЕЛОВ СТАНЧЕВ - Управител