Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

НАСКО МИТЕВ ДИМИТРОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СИМПЛЕКС - СПОРТС БЪЛГАРИЯ ООД виж НАСКО МИТЕВ ДИМИТРОВ - Съдружник
НАСКО МИТЕВ ДИМИТРОВ - Управител
ВИКИНГ ЕООД виж НАСКО МИТЕВ ДИМИТРОВ - Едноличен собственик на капитала
НАСКО МИТЕВ ДИМИТРОВ - Управител
ТЕМПО-ТРАНСПОРТ ООД виж НАСКО МИТЕВ ДИМИТРОВ - Съдружник
НАСКО МИТЕВ ДИМИТРОВ - Управител
ТЕМПО АВТОТРАНС 97 ООД виж НАСКО МИТЕВ ДИМИТРОВ - Съдружник
НАСКО МИТЕВ ДИМИТРОВ - Управител
ТИН ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД виж НАСКО МИТЕВ ДИМИТРОВ - Съдружник
ПЕРГАМ - АВТО ООД виж НАСКО МИТЕВ ДИМИТРОВ - Съдружник
ЗЕБЕК - ЕВРОПА АД виж НАСКО МИТЕВ ДИМИТРОВ - Съвет на директорите
ЧАГНАС ГРУП ООД виж НАСКО МИТЕВ ДИМИТРОВ - Съдружник