Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ПЛАМЕН ЕВЛОГИЕВ БОНЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БЕЗЕНТРОПНИ ТЕХНОЛОГИИ ООД виж ПЛАМЕН ЕВЛОГИЕВ БОНЕВ - Съдружник
ПЛАМЕН ЕВЛОГИЕВ БОНЕВ - Управител
ПСОВ-ЛЕКО КО ЕООД виж ПЛАМЕН ЕВЛОГИЕВ БОНЕВ - Управител
БОНЕККС ЕООД виж Пламен Евлогиев Бонев - Едноличен собственик на капитала
Пламен Евлогиев Бонев - Управител
АВТОТРАНС ЛЕКО КО ЕООД виж ПЛАМЕН ЕВЛОГИЕВ БОНЕВ - Управител
РАДОМИР ТЕКТОНА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНДУСТРИЯ ООД виж Пламен Евлогиев Бонев - Управител
КРИОТЕХГАЗ ЛЕКО КО ЕООД виж ПЛАМЕН ЕВЛОГИЕВ БОНЕВ - Управител
ПЛАМ ПАУЪР РАДОМИР ЛИМИТИД - БЪЛГАРИЯ ЕООД виж ПЛАМЕН ЕВЛОГИЕВ БОНЕВ - Управител
Вижън Технолоджи ООД виж Пламен Евлогиев Бонев - Съдружник
Пламен Евлогиев Бонев - Управител
ХРАНТЕХ ЛЕКО КО ЕООД виж ПЛАМЕН ЕВЛОГИЕВ БОНЕВ - Управител
ДЖЕМИНИ - 31 ЕАД виж ПЛАМЕН ЕВЛОГИЕВ БОНЕВ - Съвет на директорите
ПЛАМЕН ЕВЛОГИЕВ БОНЕВ - Едноличен собственик на капитала
ДЖЕМИНИ-31 ЕООД виж ПЛАМЕН ЕВЛОГИЕВ БОНЕВ - Едноличен собственик на капитала
ПЛАМЕН ЕВЛОГИЕВ БОНЕВ - Управител
КРЕДИТ КОМЕРС АД виж Пламен Евлогиев Бонев - Едноличен собственик на капитала
Пламен Евлогиев Бонев - Съвет на директорите
ТК ЛОБОШ ЕООД виж ПЛАМЕН ЕВЛОГИЕВ БОНЕВ - Едноличен собственик на капитала
ПЛАМЕН ЕВЛОГИЕВ БОНЕВ - Управител
РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД виж ПЛАМЕН ЕВЛОГИЕВ БОНЕВ - Надзорен съвет
ЕКОЕНЕРГЕТИКА И ГОРИВА ООД виж ПЛАМЕН ЕВЛОГИЕВ БОНЕВ - Съдружник
ПЛАМЕН ЕВЛОГИЕВ БОНЕВ - Управител