Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ГЕНЧО ВЪЛКОВ ГРОЗЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЗАКИ ЕООД виж Генчо Вълков Грозев - Едноличен собственик на капитала
Генчо Вълков Грозев - Управител
АКСИ ЕООД виж ГЕНЧО ВЪЛКОВ ГРОЗЕВ - Едноличен собственик на капитала
ГЕНЧО ВЪЛКОВ ГРОЗЕВ - Управител
ТРАДЕКС-М ООД виж ГЕНЧО ВЪЛКОВ ГРОЗЕВ - Съдружник
ГЕФИКС-ГГ ЕООД виж ГЕНЧО ВЪЛКОВ ГРОЗЕВ - Едноличен собственик на капитала
ГЕНЧО ВЪЛКОВ ГРОЗЕВ - Управител
ГЕФИКС-1 ЕООД виж ГЕНЧО ВЪЛКОВ ГРОЗЕВ - Едноличен собственик на капитала
ГЕНЧО ВЪЛКОВ ГРОЗЕВ - Управител
АРКОС ООД виж ГЕНЧО ВЪЛКОВ ГРОЗЕВ - Съдружник
НА ВИ ЕООД виж ГЕНЧО ВЪЛКОВ ГРОЗЕВ - Съдружник