Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ИСА БГ АД виж НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Съвет на директорите
КАМТЕКС 2000 ЕООД виж НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Управител
ЕЛКАБЕЛ КО-М ЕООД виж НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Управител
ОРФЕЙ ХОТЕЛ АД виж НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Съвет на директорите
ХЕЛИОС СОЛАР ЕООД виж НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Управител
МИНСТРОЙ ПРОПЪРТИС ЕООД виж Николай Георгиев Вълканов - Управител
БЪЛГЕРИЪН ЕКО ПРОДЖЕКТС АД виж НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Едноличен собственик на капитала
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Съвет на директорите
ФОРЕСТ ЕНЕРДЖИ ЕООД виж НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Управител
ГЕОТЕРМ ЗЛАТОГРАД ООД виж НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Управител
ГОРУБСО ЗЛАТОГРАД ЕАД виж НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Надзорен съвет
МЕЧКАРЕВО ИНВЕСТ ЕООД виж НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Управител
МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК АД виж НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Съвет на директорите
ГОРУБСО - МАДАН АД виж Николай Георгиев Вълканов - Надзорен съвет
Булмак БГ ЕООД виж Николай Георгиев Вълканов - Управител
НИТРОКОМ ТРЕЙД ЕАД виж НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Надзорен съвет
БУЛФОРТ ЕООД виж НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Управител
ФОРУМ ЕООД виж НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Управител
ЕВРОИНЖ СЕКЮРИТИ ЕООД виж НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Съдружник
ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ ООД виж НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Съдружник
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Управител
ВЪРБА - БАТАНЦИ АД виж Николай Георгиев Вълканов - Надзорен съвет
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Съвет на директорите
ЖРЕБЧЕВО ЕНЕРДЖИ ООД виж НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Съдружник
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Управител
ЛАЙТ ИНВЕСТ ЕООД виж НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Управител
МЕЧКАРЕВО ЕНЕРДЖИ ЕООД виж НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Управител
ВИЕНАР АД виж НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Съвет на директорите
МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД виж НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ - Съвет на директорите