Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
СИЗИФ-В-ООД ООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Съдружник
Вабо Мениджмънт ЕООД виж Васил Крумов Божков - Едноличен собственик на капитала
Ню Геймс АД виж Васил Крумов Божков - Съвет на директорите
БУЛ ПАРТНЕРС ТРАВЕЛ ООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Съдружник
Е-ПРОПЪРТИ ЕООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Едноличен собственик на капитала
ГЛОРИЯ-Н ООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Съдружник
ЕДЕ 2 ЕООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Едноличен собственик на капитала
ВАБО 2017 ООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Съдружник
ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Едноличен собственик на капитала
ВАБО 2008 ЕООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Едноличен собственик на капитала
ВСС 2009 ЕООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Едноличен собственик на капитала
ВАБО СИСТЕМС ЕООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Едноличен собственик на капитала
НОВЕ ИНТЕРНАЛ ЕООД виж Васил Крумов Божков - Едноличен собственик на капитала
БОПА - СПОРТ ООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Съдружник
И-КАРД ООД виж Васил Крумов Божков - Съдружник
В-С 98 ООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Съдружник
ВАБО-1 ЕООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Едноличен собственик на капитала
НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ АД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Съвет на директорите
АГРО ФИНАНС 2009 ЕООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Съдружник
ДИ ВИ ТИ ДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕАД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Надзорен съвет
ЕСЕЛВЕ-ВАСИЛ БОЖКОВ ЕТ виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Физическо лице търговец
ВЕРТЕКС-Б ЕООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Едноличен собственик на капитала
ЕВРОГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД виж Васил Крумов Божков - Едноличен собственик на капитала
Васил Крумов Божков - Съвет на директорите
ИНФРА ХОЛДИНГ АД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Надзорен съвет
ПРИМ БГ ЕАД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Едноличен собственик на капитала
ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Надзорен съвет
ВЕРТЕКС ИМОТИ ЕООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Едноличен собственик на капитала
АГРО КАПИТАЛ 2009 ООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Съдружник
БУЛИТ ТРЕЙД ООД виж Васил Крумов Божков - Съдружник
ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Едноличен собственик на капитала
Фютчър Гейминг ООД виж Васил Крумов Божков - Съдружник
ВАБО ИНТЕРНАЛ АД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Съвет на директорите
ЛАТИС ЕООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Едноличен собственик на капитала
ЕВРОЗАЛОГ АД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Съвет на директорите
ДИДЖИТЪЛ СЪРВИСИЗ ЕАД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Съвет на директорите
МЕГА ЛОТО АД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Съвет на директорите
ВИ.БИ.СИ 1 ООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Съдружник
ВКБ и КО - 1 ЕООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Едноличен собственик на капитала
ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Съдружник
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦЕНТРАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ НА АРМИЯТА 1948 ЕАД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Съвет на директорите
АТЕК АД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Съвет на директорите
Ви Би Мениджмънт ЕООД виж Васил Крумов Божков - Едноличен собственик на капитала
ВАБО-2005 ЕООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Едноличен собственик на капитала
Вабо 2012 ЕООД виж Васил Крумов Божков - Едноличен собственик на капитала
ДЖИ ТИ БИ 1 ООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Съдружник
ВВН ООД виж Васил Крумов Божков - Съдружник
Национална Лотария АД виж Васил Крумов Божков - Съвет на директорите
ВА БО КЪМПАНИ ЕООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Едноличен собственик на капитала
АПРИОРИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Едноличен собственик на капитала
НГ ПРОПЪРТИ ЕАД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Съвет на директорите
МОСТСТРОЙ АД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Надзорен съвет
ПРОПЪРТИ-ВБ ООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Съдружник
ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Едноличен собственик на капитала
НОВЕ БРОКЕР ООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Съдружник
ВААЛ ЕООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Съдружник
ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Управител
ИНВЕСТ ООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Съдружник
ДЕТЕРМИНАНТ ЕООД виж ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ - Едноличен собственик на капитала