Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БЪЛГАРОВО АД виж АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съвет на директорите
СМОЛНИК АД виж АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съвет на директорите
ДЕТЕЛИНА-5 АД виж АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съвет на директорите
СТРАНДЖА ЛОВ ЕООД виж АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съдружник
СЕВАН ООД виж АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съдружник
АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - Управител
АГРО ИНВЕСТ - 56 ЕООД виж Артур Акопович Акопян - Управител
ПАРКСТРОЙ БУРГАС ЕООД виж АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - Едноличен собственик на капитала
АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - Управител
КРУШЕВО АД виж АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съвет на директорите
НАПРЕДЪК СЕВАН АД виж АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съвет на директорите
КОРИМЕКС ООД виж АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съдружник
АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - Управител
ХРАНЕКСПОРТ БГ ООД виж АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съдружник
АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - Управител
АРБО АД виж АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съвет на директорите
ЛАУРА ООД виж АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съдружник
АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - Управител
РЕЧИЦА АД виж АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съвет на директорите
ХАРВИСТ ООД виж АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съдружник
АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - Управител
ДРАГОВО АД виж АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съвет на директорите
ЧЕРКОВО АД виж АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съвет на директорите
СУХОДОЛ 2001 АД виж АРТУР АКОПОВИЧ АКОПЯН - Съвет на директорите