Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СЕКОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БУЛ ФЕРТ 2014 ЕООД виж ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СЕКОВ - Едноличен собственик на капитала
ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СЕКОВ - Управител
ЕВРОХИМ АГРО БЪЛГАРИЯ ЕАД виж ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СЕКОВ - Съвет на директорите
БРИТ - РОЗАКО АД виж ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СЕКОВ - Съвет на директорите
ЛЕЯ БАЛКАН АД виж ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СЕКОВ - Съвет на директорите
ФЕРТАКО ЕООД виж ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СЕКОВ - Едноличен собственик на капитала
ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СЕКОВ - Съдружник
ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СЕКОВ - Управител
ЕВРОХИМ АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД виж Здравко Ганчев Секов - Управител
ТЕРЕНТ ООД виж ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СЕКОВ - Съдружник
БРИТ ИНВЕСТ АД виж ЗДРАВКО ГАНЧЕВ СЕКОВ - Съвет на директорите