Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
КРОНОС ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Съвет на директорите
ТРЕЙД ЦЕНТЪР СЛИВЕН АД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Съвет на директорите
БЪЛГАРСКА КАФЕ КОМПАНИЯ ЕООД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Управител
БИЛД ИНВЕСТ ЕАД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Съвет на директорите
КРОНОС АГРО ТРЕЙД ЕООД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Управител
НОВА ПРОЕКТ ЕООД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Съдружник
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Управител
КРОНОС ДИСТРИБЮШЪН БЪЛГАРИЯ АД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Съвет на директорите
ЕВРОИНВЕСТ БГ ГРУП ЕООД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Едноличен собственик на капитала
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Управител
АГРО КЕПИТЪЛ ЕООД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Съдружник
КРОНОС АГРОХОЛДИНГ АД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Съвет на директорите
ЛАРГО ЦЕНТЪР ЕООД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Съдружник
КРОНОС ООД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Съдружник
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Управител
ЕВРО ФИНАНС БГ ЕООД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Едноличен собственик на капитала
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Управител
ПРОПЪРТИ КЕПИТЪЛ ГРУП АД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Съвет на директорите
ЛАНД ИНВЕСТ БГ ЕООД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Управител
КРОНОС НОРТ ЕООД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Съдружник
КРОНОС АУТО РЕНТ ЕАД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Съвет на директорите
КРОНОС АГРО ЕООД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Съдружник
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Управител
ЕВРО ДИСТРИБЮШЪН ЕООД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Съдружник
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Управител
СОФИЯ ПРОПЪРТИ ГРУП ЕООД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Съдружник
ВЕДИ - СПЕД ЕООД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Едноличен собственик на капитала
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Управител
КРОНОС-ПЕТРОЛИУМ ЕООД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Съдружник
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Управител
КРОНОС КОМЕРС ЕООД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Едноличен собственик на капитала
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Управител
КРОНОС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД виж Георги Димитров Батаков - Управител
БЪЛГЕРИЪН РОУЗ ГАРДЪНС 2 ООД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Едноличен собственик на капитала
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Управител
КРОНОС АД виж ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БАТАКОВ - Съвет на директорите