Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ГЕНЧО ВЪЛКОВ ХРИСТОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЛЕНД ПРОПЪРТИС Д.Т. ЕАД виж ГЕНЧО ВЪЛКОВ ХРИСТОВ - Съвет на директорите
СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД виж ГЕНЧО ВЪЛКОВ ХРИСТОВ - Съвет на директорите
ДАШ 03 АД виж ГЕНЧО ВЪЛКОВ ХРИСТОВ - Съвет на директорите
ГДГ МЕНИДЖМЪНТ АД виж ГЕНЧО ВЪЛКОВ ХРИСТОВ - Съвет на директорите
Г.В.Х. МЕНИДЖМЪНТ АД виж ГЕНЧО ВЪЛКОВ ХРИСТОВ - Съвет на директорите
БУЛПЕРЛА КОСТОВ И СИЕ СД виж ГЕНЧО ВЪЛКОВ ХРИСТОВ - Неограничено отговорен съдружник
ГЕНЧО ВЪЛКОВ ХРИСТОВ - Възложен управител
ПРАЙМ ХАУС ЕООД виж ГЕНЧО ВЪЛКОВ ХРИСТОВ - Съдружник
ГЕНЧО ВЪЛКОВ ХРИСТОВ - Управител
ПРАЙМ ПРОПЪРТИ ООД виж ГЕНЧО ВЪЛКОВ ХРИСТОВ - Съдружник
Г.В.Х. ТРЕЙД АД виж ГЕНЧО ВЪЛКОВ ХРИСТОВ - Съвет на директорите
ДИ ЕН ПИ ПРОПЪРТИ АД виж ГЕНЧО ВЪЛКОВ ХРИСТОВ - Съвет на директорите
МЕГАБИЛД ИН. ООД виж ГЕНЧО ВЪЛКОВ ХРИСТОВ - Съдружник
ГЕНЧО ВЪЛКОВ ХРИСТОВ - Управител
ВИ ФИ АЛ СТРОЙ ООД виж ГЕНЧО ВЪЛКОВ ХРИСТОВ - Съдружник
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ "ХИЛДЪН" АД виж ГЕНЧО ВЪЛКОВ ХРИСТОВ - Надзорен съвет
АКЦЕПТ-ФИНАНС АД виж ГЕНЧО ВЪЛКОВ ХРИСТОВ - Съвет на директорите