Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

СВЕТОДАР АНГЕЛОВ ЙОСИФОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БЛУ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ 1 ООД виж Светодар Ангелов Йосифов - Управител
БРЕЙКТАЙМ АД виж Светодар Ангелов Йосифов - Съвет на директорите
ПЮЪРТЕК ЕООД виж Светодар Ангелов Йосифов - Управител
КЕЙС СТАДИ ЛАБ ЕООД виж СВЕТОДАР АНГЕЛОВ ЙОСИФОВ - Едноличен собственик на капитала
СВЕТОДАР АНГЕЛОВ ЙОСИФОВ - Управител
ПЕТРОЛ АД виж СВЕТОДАР АНГЕЛОВ ЙОСИФОВ - Управителен съвет
Биотийм България ООД виж СВЕТОДАР АНГЕЛОВ ЙОСИФОВ - Съдружник
СВЕТОДАР АНГЕЛОВ ЙОСИФОВ - Управител
ДЕВИН РОЯЛ ЕАД виж Светодар Ангелов Йосифов - Съвет на директорите
СОНДАЖИ ООД виж СВЕТОДАР АНГЕЛОВ ЙОСИФОВ - Съдружник
ТСМ СОНДАЖИ ООД виж СВЕТОДАР АНГЕЛОВ ЙОСИФОВ - Съдружник
ФОКУС БРАНД ДИВЕЛОПМЪНТ ЕАД виж Светодар Ангелов Йосифов - Съвет на директорите
ДЕВИН ЕАД виж Светодар Ангелов Йосифов - Управителен съвет
Л Б И ЕООД виж СВЕТОДАР АНГЕЛОВ ЙОСИФОВ - Съдружник
СВЕТОДАР АНГЕЛОВ ЙОСИФОВ - Управител
Оренда Енерджи ООД виж Светодар Ангелов Йосифов - Съдружник
Светодар Ангелов Йосифов - Управител
ЕКО ТРЪСТ БЪЛГАРИЯ ООД виж Светодар Ангелов Йосифов - Съдружник
СВЕТОДАР АНГЕЛОВ ЙОСИФОВ - Едноличен собственик на капитала
СВЕТОДАР АНГЕЛОВ ЙОСИФОВ - Управител