Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ПЕНКА ЖЕКОВА ХИКОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ХИКОВИ 1 ООД виж ПЕНКА ЖЕКОВА ХИКОВА - Съдружник
ПЕНКА ЖЕКОВА ХИКОВА - Управител
ХИКОВИ ООД виж ПЕНКА ЖЕКОВА ХИКОВА - Управител
ПЕНКА ЖЕКОВА ХИКОВА - Съдружник
ХИКОВИ И СИЕ СД виж ПЕНКА ЖЕКОВА ХИКОВА - Неограничено отговорен съдружник
ПЕНКА ЖЕКОВА ХИКОВА - Възложен управител
ПХ ИНВЕСТ ЕООД виж ПЕНКА ЖЕКОВА ХИКОВА - Едноличен собственик на капитала
ПЕНКА ЖЕКОВА ХИКОВА - Управител