Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

МИНЧО ПЕНЕВ МИНЧЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ОБ ЦЕНТЪР ООД виж МИНЧО ПЕНЕВ МИНЧЕВ - Управител
МИНЧО ПЕНЕВ - ЕМ ЕТ виж МИНЧО ПЕНЕВ МИНЧЕВ - Физическо лице търговец
ХТУ - ИНВЕСТ АД виж МИНЧО ПЕНЕВ МИНЧЕВ - Съвет на директорите
СОКОЛИЦА ООД виж МИНЧО ПЕНЕВ МИНЧЕВ - Съдружник
КОНСУЛТ БГ ЕАД виж МИНЧО ПЕНЕВ МИНЧЕВ - Съвет на директорите
ЕЛ - МИ агро ООД виж Минчо Пенев Минчев - Съдружник
Минчо Пенев Минчев - Управител
ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ЗАГОРА - ИНВЕСТ" Кооперация виж МИНЧО ПЕНЕВ МИНЧЕВ - Контролен съвет
ИРИНОПОЛИС ИНВЕСТ ООД виж МИНЧО ПЕНЕВ МИНЧЕВ - Съдружник
КОМСОМОЛ ЕООД виж МИНЧО ПЕНЕВ МИНЧЕВ - Управител
ЗАГОРА ИНВЕСТ ООД виж МИНЧО ПЕНЕВ МИНЧЕВ - Съдружник
ЕВРОИНВЕСТ 2003 ЕАД виж МИНЧО ПЕНЕВ МИНЧЕВ - Съвет на директорите
ЕВРОИНВЕСТ ООД виж МИНЧО ПЕНЕВ МИНЧЕВ - Съдружник
МИНЧО ПЕНЕВ МИНЧЕВ - Управител
ЗАГОРА ХОЛД АД виж МИНЧО ПЕНЕВ МИНЧЕВ - Съвет на директорите
ЗАГОРА ФИНАКОРП АД виж МИНЧО ПЕНЕВ МИНЧЕВ - Съвет на директорите
АНЕЛ - ВЕРЕЯ ООД виж МИНЧО ПЕНЕВ МИНЧЕВ - Съдружник
АНЕЛ - СТАРА ЗАГОРА ООД виж МИНЧО ПЕНЕВ МИНЧЕВ - Съдружник