Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ВИПИ КАПИТАЛ АД виж ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ - Съвет на директорите
ВЛАДИМПЕКС ЕООД виж ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ - Управител
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
ВАН КЕМПЕН МИТ КО АД виж ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ - Съвет на директорите
ФАЙНЕНШЪЛ КОНСУЛТС ЕНД АКАУНТАНТ СЪРВИСИС ФАКС ООД виж Владимир Петров Ненчев - Съдружник
НЕКСТ ПАУЪР ЕООД виж ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ - Управител
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
ПЕТРОМАКС ПРОПЪРТИС БЪЛГАРИЯ АД виж ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ - Съвет на директорите
АЕРОКЛУБ СОФИЯ ЕООД виж Владимир Петров Ненчев - Управител
София Уест Електрик ООД виж ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ - Управител
ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ - Съдружник
ПЕТРОМАКС РИФАЙНЪРИ БЪЛГАРИЯ АД виж ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ - Съвет на директорите
ВАН КЕМПЕН МИТ КО ООД виж ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ - Съдружник
ВЛАДИМИР ДИСТИЛЪРС КЪМПАНИ АД виж ВЛАДИМИР ПЕТРОВ НЕНЧЕВ - Съвет на директорите