Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Исмаил Акиев Боризанов - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БАРИ - ИСМАИЛ БОРИЗАНОВ ЕТ виж Исмаил Акиев Боризанов - Физическо лице търговец
БИО ФЮЪЛ ЕКСПОРТ ООД виж ИСМАИЛ АКИЕВ БОРИЗАНОВ - Съдружник
ИСМАИЛ АКИЕВ БОРИЗАНОВ - Управител
ЕНЕРДЖИ ДЖОЙНТ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД виж Исмаил Акиев Боризанов - Едноличен собственик на капитала
Исмаил Акиев Боризанов - Управител
БАРИ-ТРАНС ЕООД виж Исмаил Акиев Боризанов - Едноличен собственик на капитала
Исмаил Акиев Боризанов - Управител