Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

РУМЕН ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БОНИ МЕСОКОМБИНАТ ЛОВЕЧ АД виж РУМЕН ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ - Съвет на директорите
ГЕРА 2000 ООД виж РУМЕН ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ - Съдружник
Румен Георгиев Андреев - Едноличен собственик на капитала
Румен Георгиев Андреев - Управител
БОНИ МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ АД виж РУМЕН ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ - Съвет на директорите
ГЕРА 2021 ЕООД виж Румен Георгиев Андреев - Едноличен собственик на капитала
Румен Георгиев Андреев - Управител
БОНИ МЕСОКОМБИНАТ КАРЛОВО АД виж РУМЕН ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ - Съвет на директорите