Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ СТОИМЕНОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
АГРО БАЛИ ЕООД виж НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ СТОИМЕНОВ - Едноличен собственик на капитала
НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ СТОИМЕНОВ - Управител
АГРО - БЕЛ 2001 ЕООД виж НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ СТОИМЕНОВ - Съдружник
АГРО МЕЛ 2011 ЕООД виж НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ СТОИМЕНОВ - Едноличен собственик на капитала
НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ СТОИМЕНОВ - Управител
БЕЛБУЛТРАНС ЕООД виж Николай Славчев Стоименов - Съдружник
Агримашин ООД виж НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ СТОИМЕНОВ - Съдружник
АГРО МЕЛ 2017 ЕООД виж НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ СТОИМЕНОВ - Едноличен собственик на капитала
НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ СТОИМЕНОВ - Управител