Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ВЕЛЧЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БОРЯНА ЕООД виж ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ВЕЛЧЕВ - Едноличен собственик на капитала
ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ВЕЛЧЕВ - Управител
БОРЯНА ГРУП ООД виж ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ВЕЛЧЕВ - Съдружник
ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ВЕЛЧЕВ - Управител