Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

МИРОСЛАВ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЖИЛДИНГ ЕООД виж МИРОСЛАВ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ - Едноличен собственик на капитала
МИРОСЛАВ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ - Съдружник
МИРОСЛАВ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ - Управител
АГРОИНВЕСТ - МЖ ООД виж МИРОСЛАВ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ - Съдружник
МИРОСЛАВ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ - Управител
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД виж МИРОСЛАВ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ - Управител