Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Кирил Йорданов Иванов - свързани фирми

Фирма Свързана форма
МОНТ - КИРИЛ ИВАНОВ ЕООД виж КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Едноличен собственик на капитала
КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Управител
ДИВА АГРО 2012 ЕООД виж КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Едноличен собственик на капитала
КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Управител
АСМ - РЕМОНТ ЕООД виж КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Едноличен собственик на капитала
КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Управител
АСМ ЕООД виж Кирил Йорданов Иванов - Едноличен собственик на капитала
Кирил Йорданов Иванов - Управител
АТАЛАНТ ООД виж КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Съдружник
ЗЛАТИЯ АГРО ЕООД виж Кирил Йорданов Иванов - Едноличен собственик на капитала
Кирил Йорданов Иванов - Управител
МОНД - КИРИЛ ИВАНОВ ЕТ виж Кирил Йорданов Иванов - Физическо лице търговец
МОНТАГРО ИНВЕСТ ЕООД виж КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Едноличен собственик на капитала
КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Управител
МОНТАНА АГРО 85 ЕООД виж КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Едноличен собственик на капитала
КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Управител
АГРИМОНТИ ЕООД виж КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Едноличен собственик на капитала
КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Управител
АГРОХИМ ЕООД виж КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Едноличен собственик на капитала
КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Управител
АСМ - ЕКСПОРТ ЕООД виж КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Едноличен собственик на капитала
КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Управител