Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
БЪЛГЕРИЪН БИЛДИНГ КЪМПАНИ АД виж АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ - Съвет на директорите
БИЛД ЛИЗИНГ ГРУП ЕООД виж АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
РАМ – АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ И СИЕ СД виж Ангел Руменов Георгиев - Неограничено отговорен съдружник
Ангел Руменов Георгиев - Възложен управител
БИ СИ Тау ЕООД виж Ангел Руменов Георгиев - Едноличен собственик на капитала
БИЛДКОМ ЕООД виж АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
БИ СИ Делта ЕООД виж АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
БИ СИ Сигма ЕООД виж АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
ЕЙ ДЖИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД виж АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
БИ СИ Гама ЕООД виж Ангел Руменов Георгиев - Едноличен собственик на капитала
ОЛИВА АД виж АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ - Съвет на директорите
ДАГ Марин ЕООД виж Ангел Руменов Георгиев - Едноличен собственик на капитала
Ангел Руменов Георгиев - Управител
БИ СИ Омега ЕООД виж АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
ЕЛ ТИ ЕЙ ДЖИ ООД виж АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ - Съдружник
Интегра Пластикс АД виж Ангел Руменов Георгиев - Съвет на директорите
БИЛД ГАРД ЕООД виж АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
БИ СИ Капа ЕООД виж АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
БЕТАИНВЕСТ ЕООД виж АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
БИЛД ИНДЪСТРИАЛ ИНВЕСТМЪНТ АД виж АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ - Съвет на директорите
АКСА ГРУП ЕООД виж АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
АНГЕЛ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
БИ СИ Бета ЕООД виж Ангел Руменов Георгиев - Едноличен собственик на капитала
БИ СИ Тета ЕООД виж Ангел Руменов Георгиев - Едноличен собственик на капитала