Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Еленка Йорданова Денчева - свързани фирми

Фирма Свързана форма
РУСАЛЕНА ЕООД виж ЕЛЕНКА ЙОРДАНОВА ДЕНЧЕВА - Едноличен собственик на капитала
ЕЛЕНКА ЙОРДАНОВА ДЕНЧЕВА - Управител
Лев Кредит ЕООД виж ЕЛЕНКА ЙОРДАНОВА ДЕНЧЕВА - Управител
ДЕТЕКС ООД виж Еленка Йорданова Денчева - Съдружник
Еленка Йорданова Денчева - Управител
РУСАЛЕНА - ЕЛЕНА ДЕНЧЕВА ЕТ виж ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ДЕНЧЕВА - Физическо лице търговец