Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ХРИСТО МИХАЙЛОВ АБАДЖИЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
МБА ТРЕЙД ЕООД виж ХРИСТО МИХАЙЛОВ АБАДЖИЕВ - Едноличен собственик на капитала
ХРИСТО МИХАЙЛОВ АБАДЖИЕВ - Управител
ХС - СТИЛ ООД виж ХРИСТО МИХАЙЛОВ АБАДЖИЕВ - Съдружник
ХРИСТО МИХАЙЛОВ АБАДЖИЕВ - Управител
АБ - ТЕРМ ООД виж ХРИСТО МИХАЙЛОВ АБАДЖИЕВ - Съдружник
ХРИСТО МИХАЙЛОВ АБАДЖИЕВ - Управител