Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
КИТ АГРО ЕООД виж АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ - Управител
МЕДИКА-2000 - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕООД виж АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ - Едноличен собственик на капитала
ДОБРУДЖА-КИТ АД виж АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ - Съвет на директорите
БАЛКАН-ИСКЪР АД виж АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ - Съвет на директорите
КИТ ИНВЕСТ 09 ЕООД виж АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ - Управител
КИТ ТРЕЙДИНГ ЕАД виж АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ - Едноличен собственик на капитала
АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ - Съвет на директорите
ДОЙРАД- АТАНАС ДОЧЕВ ЕТ виж АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ - Физическо лице търговец