Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЕКОПАУЪР ГРУП АД виж КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Съвет на директорите
К - ТРЕЙДИНГ ЕАД виж КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Съвет на директорите
ЕКОХОЛД АД виж КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Съвет на директорите
ВЕНЧЪР КЕПИТЪЛ ГРУП ЕООД виж Кирил Йорданов Иванов - Управител
ТОПОЛОВО Пи Ви ЕООД виж КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Управител
ХЕЛЕКТРА ЕООД виж Кирил Йорданов Иванов - Управител
ТОПСОЛ АД виж КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Съвет на директорите
РАЛЕВ ДЕНТАЛ АД виж КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Съвет на директорите
СОЛАРИЯ ЕООД виж КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Управител
ВЕНЧЪР КОНСУЛТ ЕООД виж КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Едноличен собственик на капитала
КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Управител
ХЕЛЕКТ АД виж КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Съвет на директорите
ВИСТАСЪН ООД виж КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Съдружник
КИРИЛ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ - Управител