Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

ИВАН ВЪЛКОВ КОСТОВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
РАЙТЕКС ООД виж Иван Вълков Костов - Съдружник
Иван Вълков Костов - Управител
РИКОМЕРС ООД виж ИВАН ВЪЛКОВ КОСТОВ - Съдружник
ИВАН ВЪЛКОВ КОСТОВ - Управител
ЕВРОПЕЙСКА ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ АД виж Иван Вълков Костов - Съвет на директорите
ЕЛ ЕНЕРДЖИ СОФИЯ ООД виж Иван Вълков Костов - Съдружник
Иван Вълков Костов - Управител
КИМТЕХ - БУРГАС ЕООД виж Иван Вълков Костов - Едноличен собственик на капитала
Иван Вълков Костов - Управител
Маскотта Мобили ООД виж Иван Вълков Костов - Съдружник
Иван Вълков Костов - Управител
Хеба Енерджи ЕООД виж Иван Вълков Костов - Едноличен собственик на капитала
Иван Вълков Костов - Управител
Фактори Дизайн Груп ООД виж Иван Вълков Костов - Съдружник
Иван Вълков Костов - Управител
КИМТЕХ ГРУП ООД виж Иван Вълков Костов - Съдружник
Иван Вълков Костов - Управител
УЛТРАТЕК ООД виж Иван Вълков Костов - Съдружник
Иван Вълков Костов - Управител
ДИ ЕНД ДИ ЕЛИТ ЕООД виж ИВАН ВЪЛКОВ КОСТОВ - Съдружник
Г К К Метали ООД виж ИВАН ВЪЛКОВ КОСТОВ - Съдружник
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АЛПИКО ООД виж ИВАН ВЪЛКОВ КОСТОВ - Съдружник
КИМТЕХ-БЪЛГАРИЯ ООД виж Иван Вълков Костов - Управител
Иван Вълков Костов - Съдружник