Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

СТАНИМИР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
Д-Р СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ЯМБОЛ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЕООД виж СТАНИМИР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
СТАНИМИР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
СТАНИМИР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ - Съдружник
СТГ-Енерджи ЕООД виж СТАНИМИР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
СТАНИМИР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ - Управител
Д-Р СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЕООД виж СТАНИМИР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ - Едноличен собственик на капитала
СТАНИМИР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ - Управител