Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

Борислав Петков Стефанов - свързани фирми

Фирма Свързана форма
КРИСТАЛ ГЛАС-ХОЛДИНГ ЕАД виж БОРИСЛАВ ПЕТКОВ СТЕФАНОВ - Съвет на директорите
ПРЕМИУМ СЕКЮРИТИ ЕООД виж БОРИСЛАВ ПЕТКОВ ПЕТКОВ - Едноличен собственик на капитала
БОРИСЛАВ ПЕТКОВ СТЕФАНОВ - Съдружник
БОРИСЛАВ ПЕТКОВ СТЕФАНОВ - Управител
ЕВРОМЕТАЛ – ШУМЕН АД виж Борислав Петков Стефанов - Съвет на директорите
КАПИТАЛ ГЛАСС АД виж БОРИСЛАВ ПЕТКОВ СТЕФАНОВ - Съвет на директорите