Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

КАТЯ ХРИСТОВА РАКОВА - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ПРОЛЕТАРИЙ СТРОЙ ЕООД виж КАТЯ ХРИСТОВА РАКОВА - Едноличен собственик на капитала
КАТЯ ХРИСТОВА РАКОВА - Управител
"ТОНИТО ГРУП" ЕООД виж КАТЯ ХРИСТОВА РАКОВА - Едноличен собственик на капитала
КАТЯ ХРИСТОВА РАКОВА - Управител
КА СТРОЙ ГРУП ЕООД виж КАТЯ ХРИСТОВА РАКОВА - Едноличен собственик на капитала
КАТЯ ХРИСТОВА РАКОВА - Управител
ВИПЕРА ИНВЕСТМЪНТС ЕООД виж Катя Христова Ракова - Едноличен собственик на капитала
Катя Христова Ракова - Управител
РУМЕКС СТРОЙ ГРУП ЕООД виж КАТЯ ХРИСТОВА РАКОВА - Едноличен собственик на капитала
КАТЯ ХРИСТОВА РАКОВА - Управител