Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

СПАС ЙОРДАНОВ КАЛАУЗКИ - свързани фирми

Фирма Свързана форма
ЗОРА - НС ЕООД виж СПАС ЙОРДАНОВ КАЛАУЗКИ - Едноличен собственик на капитала
СПАС ЙОРДАНОВ КАЛАУЗКИ - Управител
ЗОРА - ЕС ЕООД виж СПАС ЙОРДАНОВ КАЛАУЗКИ - Едноличен собственик на капитала
СПАС ЙОРДАНОВ КАЛАУЗКИ - Управител
ЕКО ТАКСИ- БЛАГОЕВГРАД ЕООД виж СПАС ЙОРДАНОВ КАЛАУЗКИ - Едноличен собственик на капитала
СПАС ЙОРДАНОВ КАЛАУЗКИ - Управител
Грома Холд ЕООД виж СПАС ЙОРДАНОВ КАЛАУЗКИ - Управител
МЕГА ШАНС-М 2001 ООД виж СПАС ЙОРДАНОВ КАЛАУЗКИ - Съдружник
СПАС ЙОРДАНОВ КАЛАУЗКИ - Управител