Papagal.BG
Търсачка търговски регистър

МОХАМАД ХАМАДИ МЕЗИАД - свързани фирми

Фирма Свързана форма
МАТ-СТАР ООД виж МОХАМАД ХАМАДИ МЕЗИАД - Съдружник
МОХАМАД ХАМАДИ МЕЗИАД - Управител
САРА ТРЕЙДИНГ 98 ЕООД виж МОХАМАД ХАМАДИ МЕЗИАД - Едноличен собственик на капитала
МОХАМАД ХАМАДИ МЕЗИАД - Управител
ЛИН СТАР ООД виж Мохамад Хамади Мезиад - Едноличен собственик на капитала
МОХАМАД ХАМАДИ МЕЗИАД - Съдружник
МОХАМАД ХАМАДИ МЕЗИАД - Управител